Kết quả xổ số


Trực tiếp xổ số Vietlott Max 3D

XS Max 3D ngày 17-12-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 974 831 54 1tr
Nhì 778 058 543 294 114 350N
Ba 205 753 523 146 210N
863 659 178
KK 652 748 842 472 0 100N
542 904 387 286
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

XS Max 3D ngày 15-12-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 080 876 120 1tr
Nhì 694 181 179 246 98 350N
Ba 342 410 541 165 210N
658 884 254
KK 956 239 181 953 0 100N
505 149 258 063
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

XS Max 3D ngày 13-12-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 493 998 267 1tr
Nhì 564 286 590 306 90 350N
Ba 927 366 460 126 210N
070 657 670
KK 056 661 507 912 0 100N
829 542 197 202
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

XS Max 3D ngày 10-12-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 911 221 104 1tr
Nhì 115 521 008 414 80 350N
Ba 591 650 698 136 210N
060 276 226
KK 962 656 357 298 0 100N
360 339 227 224
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

XS Max 3D ngày 08-12-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 795 829 71 1tr
Nhì 025 836 766 350 102 350N
Ba 782 068 071 129 210N
409 452 643
KK 020 148 409 022 0 100N
402 723 182 057
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

XS Max 3D ngày 06-12-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 641 172 123 1tr
Nhì 175 070 412 082 131 350N
Ba 659 719 505 201 210N
046 734 400
KK 364 291 626 896 0 100N
651 100 868 498
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

XS Max 3D ngày 03-12-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 330 390 49 1tr
Nhì 469 498 350 432 78 350N
Ba 343 340 098 124 210N
153 048 598
KK 692 189 028 550 0 100N
067 447 215 990
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3D là gì?

Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua